2012-09-27

Mocsári kobold (MAGUS faj)

A mocsári kobold egy játszható faj a MAGUS világában.

A mocsári koboldok alacsony humanoidok, akik Ynev eldugott, mocsaras vidékein élnek elszórva. Összességében nagyon kevesen vannak, és igen szervezetlenek, ezért nem képeznek jelentős tényezőt az ynevi politikában. Szeleburdik, de jó szándékúak, a domináns jellem a Káosz/Élet, de bármilyen jelleműek lehetnek. Alapvetően kaotikus népség, egyes nézetek szerint a Káosz teremtményei. Különleges képességeik a zűrzavarral és a szerencsével kapcsolatosak.

Egy mocsári kobold kb. 60-90 cm magas, súlyuk 15 és 40 kg között mozog. Bőrük kékes színű, néha egészen sötét, míg mások esetén halványkék, hajuk szálkás és vöröses, amelyeket tradicionálisan varkocsokba és/vagy lófarokban fognak össze. Ritkább esetben szakálluk is van, többnyire a hímeknek. Szemük fényes zöld, sárga, kék, néha pedig lila, legtöbbször mindkettő ugyanolyan színű. Végtagjaik viszonylag hosszúak, kezükön négy-négy hosszú ujj, fülük és orruk is többnyire hegyes.

Főértékek

 • Erő: a kidobott érték fele
 • Ügyesség: +2
 • Gyorsaság: +2
 • Intelligencia: -1
 • Asztrál: -2 
 • Szépség: A különböző fajokkal szemben különböző módosítókat kaphatnak, az emberek igen furcsának, bizarrnak találják őket.
 • Észlelés: Nincs módosító, de a mocsári kobold +2-t kap az észleléssel kapcsolatos passzív dobásaira, azaz ha véletlenül vesz észre valamit. Nem kapja meg ezt a bónuszt, ha kifejezetten figyel valamire, pl. őrségben áll.

A mocsári koboldok egyáltalán nem buták. Sőt, egészen zseniális mocsári koboldok is léteznek. Mindössze arról van szó, hogy a mocsári kobold képtelen bármilyen strukturált gondolkodásra, és képtelen hosszasan figyelni valamire.

Pszi és mágia

A mocsári koboldok képtelenek a pszi használatra, és ezen korlátozást eddig semmilyen módon nem sikerült áthágni.

Ha mágiát használnak, az mindig torz mágiának számít. Ha a mocsári kobold nem hagy el mana pontot a varázslatból, akkor is úgy számít, mintha elhagyott volna egyet, azaz ekkor is 20% esély van rá, hogy  a varázslat félresikerül. Ha a kobold tudatosan használ torz mágiát, akkor a torz mágia hibaesélyén túl nem vonatkoznak rá további levonások.

Ha a kobold varázseszközt (pálcát, tekercset, gyógyitalt stb) használ, akkor is előfordulhat, hogy a varázslat elfuserálódik, pontosan úgy, mintha saját maga hozta volna létre a mágiát.

Kasztok, fegyverek

Elvileg bármilyen kasztba tartozhatnak, de pszi használat híján bizonyos kasztokban - pl. varázsló vagy harcművész - esélytelenek. A mágiával való viszonyuk miatt az elsődlegesen mágiahasználó kasztokban is súlyos problémákkal találhatják szembe magukat, például nehezen találnak mestert, aki tanítaná őket. Mint minden más fajban, köztük is sok a harcos (de azok más fajokkal szemben gyengék), de a koboldok közt a szerencsevadász kasztok a legnépszerűbbek.

Elvileg bármilyen fegyvert forgathatnak, bár az emberek pallosainak és kétkezes csatabárdjainak forgatásához (sőt, megmozdításához) néha három vagy négy mocsári kobold együttes erőfeszítésére van szükség. Egy izmos mocsári koboldnak két kézre van szüksége egy emberi hosszúkard forgatásához, egy átlagos mocsári koboldnak egy emberi rövidkardhoz is két kézre van szüksége. Tradicionális, népi fegyverük a csúzli, aminek létfontosságú alkatrészeit egy szent fájuk nedvéből készítik el. Ezen kívül többnyire késekkel és apró buzogányokkal küzdenek, ha szükséges, de nem túlságosan harciasak.

Szintlépéskor kapott pontok

A mocsári kobold minden szinten +1 képzettségpontot kap.

A mocsári kobold minden szinten +15%-ot oszthat el százalékos képzettségei között (a kasztból eredő elosztható százalékokon felül).

Ha egy mocsári kobold mesterfokú képzettséget tanul, azaz specializálódik valamire, akkor 20%-kal több képzettségpontot kell költenie a mesterfokú képzettség felvételére, mint bárki másnak.

A mocsári koboldok KÉ alapja és CÉ alapja 5 ponttal magasabb, mint ami a kasztjukból ered.

A mocsári koboldok 3/4-ed annyi harcérték-módosítót kapnak szintenként, mint ami a kasztjukból ered, de azt tetszőlegesen eloszthatják. (Pl: egy mocsári kobold gladiátor csak 8 harcérték-módosítót kap, de akár mindegyik pontot teheti a TÉ-jére is.)

Különleges képességek

Szerencsét hoz

Mind a mocsári kobold, mind a társai minden egyes kockadobása olyan, mintha eggyel szerencsésebben dobott volna. (Példa: Ha K6-tal 1-et dob, az 2-nek számít, ha 2-t dob az 3-nak stb, de ha 6-ot dob, az is csak 6-nak számít.)

Az minősül a mocsári kobold társának, akivel tartósan együtt kalandozik, akivel épp most találkozott, az nem. Vitás esetben a KM dönti el, hogy mikor és ki minősül a mocsári kobold társának.

A képesség technikailag a szerencse amulett varázstárgy hatásának felel meg, és a hatás nem halmozható. (Példa: Hiába kalandozik valaki 3 mocsári kobolddal kalandozik együtt, és hiába van nála 4 szerencse amulett, akkor is csak +1-et kap a dobásaira.)

A hatás passzív, akkor is jár, ha a mocsári kobold ájultan fekszik.

Megjegyzés: Gyakori, hogy az érintettek nincsenek tudatában a szerencsehozó hatásnak.

Befolyásolja a kockát

Minden mocsári kobold képes egy kicsit befolyásolni a szerencsét. Játéktechnikailag ez azt jelenti, hogy egy mocsári kobold minden nap összesen annyi pontot tud módosítani a kockadobásokon, ahányadik szintű. (A kasztja ilyen szempontból nem játszik szerepet.)


A kobold bárkinek a dobásába belenyúlhat, legyen az barát vagy ellenség, és módosíthatja felfelé vagy lefelé, tetszés szerint. E képességével magát a szerencsét manipulálja, ez nem mágia, így nincs ellene semmilyen ellenállás.

A kobold bármilyen dobást manipulálhat, legyen az képességpróba, százalékos próba, támadódobás, mágia ellenállás, szintlépéskor kapott FP-k számítása stb.

Példa: Egy 3. szintű mocsári kobold 3 pontot tud módosítani a kockadobásokon. Így például egy 2-es dobásból csinálhat 5-öst, vagy három 1-es dobásból csinálhat akár három 2-est, akár egy 3-ast, egy 2-est és egy 1-est.

Továbbra is igaz, hogy csak valós értékek jöhetnek ki, így például egy 6 oldalú kockával csak 1 és 6 közötti dobás keletkezhet.

A K100-as dobás két 10 oldalú "kockával" történik. A játékos ezt tekintheti 1 db 100 oldalú kockának vagy két darab 10 oldalú kockának. Utóbbi esetben megteheti, hogy a magasabb értékű kockát módosíthatja, így 10 pontonként is módosíthatja az eredményt, de módosíthatja az alacsonyabb értékű kockát, ha úgy látja jónak.

Megjegyzések:
 • K100 esetén például egy 01-es dobásból egy pont módosítással csinálható 11, 02 vagy 00 (!) is.
 • K100 esetén egy 99-es dobásból 1 ponttal csinálható 00, 2 ponttal pedig akár 01 is.
Lényeges, hogy a módosítást elég a dobást követően, utólag bejelenteni. Példa: Egy 3. szintű kobold látja, hogy társa egy guruló szikla elől szalad. Gyorsaságpróbát kell dobnia, amit 2 ponttal elvét. A kobold megteheti, hogy ad neki 2 pontot, és így a gyorsaságpróba sikeres. A kobold 1 pontot megtart magának, amit később tetszés szerint felhasználhat.

Ez egy aktív képesség, a kobold részéről koncentrációt igényel.

Megússza a veszélyes helyzeteket

Mindig, amikor a mocsári koboldot bármilyen ártalmas hatás éri, dobhat K6-tal, és 6-os dobás esetén sértetlenül megússza az ártalmas hatást. (Az ogre gyilkos fejszéjének épp most repül le a feje, az ellenséges tűzvarázsló a varázslat közben hirtelen csuklik egyet, a ráomló épületből épp az ablaknyílás esik rá, vízbe esve épp megmenti valaki stb.)

Lényeges, hogy a kobold csak egyetlen hatás alól mentesül ezáltal, nem az egész szituációt ússza meg. (Attól, hogy az ogre fejszéjének elrepült a nyele, a következő körben akár puszta kézzel is széttépheti a koboldot.) A következő hatás esetén a kobold ugyanúgy jogosult a K6-os mentődobásra.

E képességre a szerencsehozó hatás nem vonatkozik, itt tényleg 6-ost kell dobni.

E képesség csakis és kizárólag a koboldra vonatkozik, a társaira nem.

Az e képesség szerinti K6-os dobás is módosítható a szerencsét befolyásoló képességgel.

Passzív képesség, akkor is működik, ha a kobold nem tud a veszélyről.

Mindent összezavar

A kobold körül minden a rendezetlenség és a zűrzavar irányába megy. Ha egy pénzérme leesik, szinte biztos, hogy messzire elgurul. Ha egy könyv leesik, szinte biztosan becsukódik, és nagyon nehéz lesz megtalálni, hol volt kinyitva. Ha valami eltörhet, akkor eltörik, be becsúszhat vagy beszorulhat, akkor bizony becsúszik, és beszorul. Általában igaz, hogy minden összetettebb tevékenység a kobold körül elfuserálódhat. 

Ha egy mocsári kobold közelében valaki mágiát használ, bonyolult szerkezetet működtet vagy ravasz csomót próbál kötni, esélyes, hogy valami nem jön össze. 5% esély van rá, hogy a varázslat szertefoszlik, a gép elromlik, a csomó összegubancolódik, vagy más hasonló dolog történik.

E képesség passzív, automatikus, nem kapcsolható ki, és egyaránt érvényes a mocsári kobold társaira, ellenfeleire és magára a koboldra is. (Mágiahasználat esetén elég a torz mágiával kapcsolatos dobást elvégezni.)

A különösen magas akaraterejű karakterek mentesülhetnek ez alól a hatás alól. A KM döntésétől függ, hogy ki tartozik ebbe a körbe.

Megjegyzések:
 • Varázslók nem szeretnek mocsári koboldokkal kalandozni.
 • E képesség tönkretehet rafinált, rugós szerkezetekből és nyílpuskákból álló csapdákat is. Az egyszerű veremcsapdákra nincs hatással.
 • E képességre egyaránt vonatkozik a koboldok szerencsehozó tudománya és minden más dobáshoz hasonlóan ennek az értékét is befolyásolhatják.

Hogy is volt?

Az idők során "valami" történhetett a mocsári kobold faj hosszú távú memóriájával, de már senki nem emlékezik rá, hogy micsoda. Ha egy kobold nem foglalkozik aktívan valamivel, azaz nincs valami a rövid távú memóriájában, akkor előfordulhat, hogy elfelejti.

Ha valamivel a kobold az elmúlt 5-10 percben nem foglalkozott aktívan, akkor a KM dönthet úgy, hogy dobat a kobolddal, hogy az valóban emlékszik-e rá. A koboldnak (40 - intelligencia - szint)%-a van rá, hogy az adott dolog épp kiment a fejéből. A kobold ilyenkor elfelejti, hogy miért is lopakodott be abba a házba, kik a társai, vagy hogy volt neki vagyona. A kobold egy nappal később dobhat újra, hogy eszébe jut-e az ügy. Az ügy jellegétől függően korábban is dobhat, a KM belátása szerint.

Kivételek e szabály alól:
 • Amivel a kobold az elmúlt 5-10 percben foglalkozott, azt biztosan nem felejti el.
 • A mocsári kobold előre bejelenthet a KM-nek annyi dolgot, amennyi az intelligenciája negyed része, ezekre folyamatosan koncentrál, és nem felejti el őket.
 • Az emlékezet-dobásokra is vonatkozik a szerencsehozó-képesség, és ezeket a dobásokat is manipulálhatja a szerencsét manipuláló képességgel.

Tévhitek

A mocsári koboldok nagyon ritkák, de sok tévhit kering velük kapcsolatban. Akik hallottak már róluk, azok lehet, hogy egyet-kettőt valóságosnak vélnek ezek közül, és csak az MF (legenda)ismerettel rendelkezők tudják, hogy ezek mindegyike botorság:
 • A mocsári kobold levágott hímvesszejét ha tizenkilenc napon át szárítják, kiváló szerencse amulett készíthető belőle. (Nem egy koboldot öltek már meg emiatt. Köztük nőket is.)
 • A mocsári koboldok szerencsét befolyásoló képessége abból ered, hogy másoktól vonják el a szerencsét. Rontást hoznak a környezetükre, így el kell őket űzni. (Ez nem igaz, éppenséggel hozzák a szerencsét.)
 • A mocsári koboldok kleptomániásak. (A dolgok tényleg hajlamosak elkallódni a környezetükben, bár egyáltalán nem biztos, hogy az ő zsebükben kötnek ki.)
 • A mocsári koboldok csalnak a kártyán és a szerencsejátékban. (Technikailag egyáltalán nem csalnak, csak szerencséjük van...)
 • ...